SDH MALÉ SVATOŇOVICE

J. Masaryka 239
542 34 Malé Svatoňovice
IČO: 65715756
Číslo bank. účtu: 234610645/0300
tel. 724 149 599
sdhstudanka@seznam.cz

Novinky

Výjezd č. 12/2018

19.07.2018 13:06
Jednotka vyjela k požáru hrabanky, trávy a keřů u hlavní komunikace v Odolově.

Výjezd č. 11/2018

17.07.2018 15:58
Jednotka vyjela na likvidaci nebezpečných látek uniklých na místní komunikaci.

Výjezd č. 9/2018

06.06.2018 19:11
Jednotka vyjela na požár balíků sena na Kyselé hoře v Malých Svatoňovicích.

Výjezd č. 8/2018

14.05.2018 11:11
Jednotka vyjela na požár kuchyně v ZŠ Lány v Úpici. Jednalo se o prověřovací cvičení.

Výsledky memoriálu

23.04.2018 20:25
V záložce Memoriál Ivany Valnohové byly zveřejněny kompletní výsledky z letošního ročníku.

Výjezd č. 6/2018

13.04.2018 19:59
Jednotka vyjela na odstranění uvolněné střechy pergoly v Malých Svatoňovicích.

Výjezd č. 5/2018

06.03.2018 23:48
Jednotka vyjela na požár sazí v komíně bytového domu v Malých Svatoňovicích.

Výjezd č. 4/2018

06.03.2018 10:42
Jednotka vyjela na likvidaci nebezpečných látek do ul. 17. listopadu v M. Svatoňovicích.

Výjezd č. 3/2018

28.02.2018 08:08
Jednotka vyjela k nahlášenému požáru balíku slámy ve Velkých Svatoňovicích.

Výjezd č. 2/2018

15.02.2018 18:38
Jednotka vyjíždí k zahoření trámu poblíž komínového tělesa v rekreačním objektu.

Výjezd č. 1/2018

08.01.2018 15:24
Jednotka odstranila spadlý strom poblíž železniční trati.

Výjezd č. 21/2017

20.11.2017 16:04
Jednotka likvidovala požár balíku slámy.

Výjezd č. 19/2017

01.11.2017 15:08
Jednotka odstranila strom spadlý přes místní komunikaci v Odolově.

Výjezd č. 17/2017

01.09.2017 06:14
Jednotka odstranila spadlý strom z komunikace v Odolově.

Výjezd č. 16/2017

25.08.2017 19:29
Jednotka provedla likvidaci vosí báně v ul. 17. listopadu.

Výjezd č. 12-14/2017

13.08.2017 21:46
Ve dnech 11. a 12. srpna likvidovala naše JSDH následky silné bouřky v katastru obce i mimo něj.

Výjezd č. 11/2017

01.08.2017 11:21
Jednotka likvidovala požár osobního automobilu v Petrovicích.

145. výročí SDH

03.07.2017 11:37
V sobotu 29. července 2017 proběhly u hasičské zbrojnice oslavy 145. výročí založení našeho SDH.

Den Bezpečnosti 2017

09.06.2017 14:10
V pátek 9.6.2017 proběhl Den bezpečnosti pro žáky ZŠ a MŠ Malé Svatoňovice.
V záložce Memoriálu byly doplněny výsledky ze sobotních závodů. 
1 | 2 | 3 | 4 >>

SPONZOŘI SDH

Saar Gummi Czech s.r.o. Červený Kostelec  web: www.sgc.cz/

MASTR s.r.o. - Leoš Mallat   web:www.mastr.cz

VAPO spol. s r.o.   web:www.vapo-sro.cz

T-SERVIS  web:www.t-servis.org

Zdeněk Vavřena - VAPO Batňovice  web:www.vavrena.cz

Obec Malé Svatoňovice  web:www.malesvatonovice.cz

Království Jestřebí hory - obecně prospěšná společnost web: kjh.cz/

MODELA Trutnov    web:www.modela-trutnov.cz/

VÝJEZD č. 12/2018  13:06  Požár travního porostu

Dne 19.7.2018 vyjela jednotka na požár travního porostu, keřů a hrabanky u hlavní komunikace v Odolově. Požár o rozloze 5x5 m byl rychle zlikvidován jedním proudem C. Spolupráce s HZS PS Trutnov a JSDH Úpice. Výjezd CAS 32.    FOTO

VÝJEZD č. 11/2018  15:58  Únik nebezpečných látek

Dne 17.7.2018 vyjela naše jednotka na likvidaci nebezpečných látek na komunikaci v Malých Svatoňovicích. Po příjezdu bylo zjištěno znečištění křižovatky v rozsahu 10x5 m. Jednotka provedla úklid ropné látky pomocí sorbentu. Poté umyla komunikaci za využití smáčedla. Výjezd CAS 32 a DA L2Z.    FOTO

Den otevřených dveří v HZ

V pátek 22.6.2018 proběhl od 16:30 den otevřených dveří v místní hasičské zbrojnici. K vidění byla technika místní dobrovolné jednotky, ukázky mladých hasičů a ukázka hašení požáru ručními hasícími přístroji, které si mohl každý z účastníků vyzkoušet.  FOTO

 VÝJEZD č. 9/2018  19:11 Požár balíků sena 

Dne 6.6.2018 vyjela jednotka SDH k požáru balíků slámy na Kyselé hoře v Malých Svatoňovicích. Požárem bylo zasaženo všech cca 15 balíků. Bylo provedeno hašení a rozebrání všech balíků. K tomuto účelu byl využit nakladač z Velkých Svatoňovic. Ve večerních hodinách byl proveden dohled požářiště. Spolupráce s JSDH Batňovice,Úpice a HZS PS Trutnov. Výjezd CAS 32 a DA-L2Z    FOTO
     
 

Zalévání zeleně v obci

Ve dnech 4. a 6. června 2018 zajistili členové místní jednotky zalévání zeleně v obci a to z důvodu dlouho trvajícho sucha.
     
 

Cvičení jednotek SDH a HZS v Odolově

30. května 2018 proběhlo společné cvičení jednotek SDH a HZS ve věznici Odolov. Cvičení demonstrovalo požár objektu kotelny v areálu věznice Odolov. Jednotky provedly roztažení dvou útočných proudů C po vnějším plášti budovy a po vnitřním schodišti. Dále bylo provedeno vyhledání dvou zraněných osob a jejich následný transport. Hašení střechy probíhalo z automobilového žebříku. Zúčastněné jednotky: HZS Trutnov, HZS Náchod, JSDH Úpice, JSDH Malé Svatoňovice a JSDH Batňovice.
     

VÝJEZD č. 8/2018  11:11 Požár budovy Úpice

Jednotka vyjíždí dne 14.5.2018 do Úpice na nahlášený požár budovy ZŠ Lány - požár kuchyně, kouř v budově.
po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o prověřovací cvičení. Úkolem jednotek byla záchrana osob ze zakouřeného objektu školy a to za pomoci dýchací techniky. Použit byl i automobilový žebřík. Spolupráce s HZS PS Trutnov, JSDH Úpice, Batňovice a Havlovice. Výjezd CAS-32 a DA-L2Z.