SDH MALÉ SVATOŇOVICE

J. Masaryka 239
542 34 Malé Svatoňovice
IČO: 65715756
Číslo bank. účtu: 234610645/0300
tel. 724 149 599
sdhstudanka@seznam.cz

Novinky

Výjezd č. 8/2018

14.05.2018 11:11
Jednotka vyjela na požár kuchyně v ZŠ Lány v Úpici. Jednalo se o prověřovací cvičení.

Výsledky memoriálu

23.04.2018 20:25
V záložce Memoriál Ivany Valnohové byly zveřejněny kompletní výsledky z letošního ročníku.

Výjezd č. 6/2018

13.04.2018 19:59
Jednotka vyjela na odstranění uvolněné střechy pergoly v Malých Svatoňovicích.

Výjezd č. 5/2018

06.03.2018 23:48
Jednotka vyjela na požár sazí v komíně bytového domu v Malých Svatoňovicích.

Výjezd č. 4/2018

06.03.2018 10:42
Jednotka vyjela na likvidaci nebezpečných látek do ul. 17. listopadu v M. Svatoňovicích.

Výjezd č. 3/2018

28.02.2018 08:08
Jednotka vyjela k nahlášenému požáru balíku slámy ve Velkých Svatoňovicích.

Výjezd č. 2/2018

15.02.2018 18:38
Jednotka vyjíždí k zahoření trámu poblíž komínového tělesa v rekreačním objektu.

Výjezd č. 1/2018

08.01.2018 15:24
Jednotka odstranila spadlý strom poblíž železniční trati.

Výjezd č. 21/2017

20.11.2017 16:04
Jednotka likvidovala požár balíku slámy.

Výjezd č. 19/2017

01.11.2017 15:08
Jednotka odstranila strom spadlý přes místní komunikaci v Odolově.

Výjezd č. 17/2017

01.09.2017 06:14
Jednotka odstranila spadlý strom z komunikace v Odolově.

Výjezd č. 16/2017

25.08.2017 19:29
Jednotka provedla likvidaci vosí báně v ul. 17. listopadu.

Výjezd č. 12-14/2017

13.08.2017 21:46
Ve dnech 11. a 12. srpna likvidovala naše JSDH následky silné bouřky v katastru obce i mimo něj.

Výjezd č. 11/2017

01.08.2017 11:21
Jednotka likvidovala požár osobního automobilu v Petrovicích.

145. výročí SDH

03.07.2017 11:37
V sobotu 29. července 2017 proběhly u hasičské zbrojnice oslavy 145. výročí založení našeho SDH.

Den Bezpečnosti 2017

09.06.2017 14:10
V pátek 9.6.2017 proběhl Den bezpečnosti pro žáky ZŠ a MŠ Malé Svatoňovice.
V záložce Memoriálu byly doplněny výsledky ze sobotních závodů. 

Výjezd č. 9/2017

18.04.2017 11:58
Jednotka provedla vyproštění nákladního automobilu ve Strážkovicích.

Výjezd č. 8/2017

20.03.2017 20:22
Jednotka likvidovala požár osobního vozidla.

Výjezd č. 7/2017

13.03.2017 20:34
Jednotka byla povolána na likvidaci požáru v kovošrotu Malé Svatoňovice.
1 | 2 | 3 >>

SPONZOŘI SDH

Saar Gummi Czech s.r.o. Červený Kostelec  web: www.sgc.cz/

MASTR s.r.o. - Leoš Mallat   web:www.mastr.cz

VAPO spol. s r.o.   web:www.vapo-sro.cz

T-SERVIS  web:www.t-servis.org

Zdeněk Vavřena - VAPO Batňovice  web:www.vavrena.cz

Obec Malé Svatoňovice  web:www.malesvatonovice.cz

Království Jestřebí hory - obecně prospěšná společnost web: kjh.cz/

MODELA Trutnov    web:www.modela-trutnov.cz/

VÝJEZD 14.5.2018  11:11 Prověřovací cvičení

Jednotka byla povolána do Úpice na ZŠ Lány k požáru prostor kuchyně. Jednalo se o prověřovací cvičení, kdy za pomoci dýchacích přístrojů probíhala záchrana školáků ze zakouřených prostor. Spolupráce s PS Trutnov, JSDH Úpice, Batňovice a Havlovice. Výjezd CAS-32 - T815 a DA-L2Z.
        
 

VÝJEZD 13.4.2018  19:59 Odstranění nebezpečných stavů

Jednotka byla povolána na odstranění ulétnuté střechy pergoly, která hrozila pádem u rodinného domu v Malých Svatoňovicích.
Výjezd CAS 32 - T815 a DA-L2Z.
        
 

VÝJEZD 6.3.2018  23:48 Požár sazí v komíně

Jednotka byla povolána na požár sazí v komínovém tělese do ulice Nádražní v Malých Svatoňovicích. Prvotním průzkumem bylo zjištěno, že saze již nehoří. Za pomoci termokamery byla provedena kontrola komínového tělesa a jeho okolí. Majiteli bylo zakázáno používání topidla a spalinové cesty.
Spolupráce s HZS PS Trutnov a JSDH Úpice. Výjezd CAS 32 - T815 a DA-L2Z.
 

VÝJEZD 6.3.2018  10:42 Likvidace NL

Jednotka provedla úklid olejových skvrn v ulici B. Němcové a ul. 17. listopadu v Malých Svatoňovicích. Jednalo se o olej  z prasklé hadice hydrauliky svozového vozidla. Olejové skvrny byly zasypány sorbentem. Olejem byla poškozena i fasáda rodinného domu, k místu byl tedy povolán i pracovník svozové společnosti. Výjezd CAS 32 - T815 a DA-L2Z.
        

Ukázka záchrany tonoucího

Členové jednotky se v neděli 4. března zúčastnili ukázky záchrany tonoucích osob na zamrzlé vodní ploše v Libňatově.
        

VÝJEZD 28.2.2018  8:08 Požár balíku slámy

Jednotka byla povolána na požár balíku slámy do Velkých Svatoňovic. Po příjedu na místo bylo zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení zemědělců. Jednotka místo pálení prolila vodou. Požár byl vyhodnocen jako planý poplach. Spolupráce s HZS PS Trutnov a PČR. Výjezd CAS 32 - T815.
       

Příprava kluziště v Malých Svatoňovicích

Ve dnech 22. a 23.2.2018 se podíleli muži z výjednové jednotky SDH na vytváření ledové plochy místního kluziště. Zároveň byla poprvé vyzkoušena CAS 32 - T815 po rozsáhlé rekonstrukci nástavby a výměny čerpadla.
        

VÝJEZD 15.2.2018 18:38 Zahoření trámu

Jednotka byla povolána na monitoring do Malých Svatoňovic na kouř v chatě. Jednalo se o zahoření trámu poblíž komínového tělesa. Spolupráce s HZS PS Trutnov a JSDH Úpice. Jednotky provedli rozebrání konstrukce ostění a ochlazení místa zahoření. Výjezd DA-L2Z.
       

VÝJEZD 8.1.2018 15:24 Odstranění nebezpečných stavů

Jednotka provedla odstranění spadlého stromu do profilu železniční tratě u areálu koupaliště v Malých Svatoňovicích. Poté přejela k odstranění spadlého drátu na komunikaci v Petrovicích. Jednalo se o odpojené vedení starého rozhlasu. Dále bylo provedeno zabezpečení místa, kde došlo vlivem vyvrácení stromů ke stržení elektrického vedení vč. sloupů, tyto zasahovali do místní komunikace. Informace předána na ČEZ poruchy. Výjezd DA-L2Z.
        
        

Technická pomoc 30.12.2017 21:11 Vyproštění osobního automobilu

Jednotka provedla, za pomoci traktoru, vyproštění uvízlého automobilu na místní komunikaci směr Přední hory. Hrozilo převrácení vozidla.
        

VÝJEZD 1.11.2017 15:08 Odstranění stromu přes komunikaci

Jednotka provedla odstranění stromu spadlého přes místní komunikaci v Odolově.
        

VÝJEZD 25.8.2017 19:29 Likvidace nebezpečného hmyzu

Jednotka provedla likvidace vosí báně, která byla nad oknem obytné místnosti u domu v ul. 17. listopadu v Malých Svatoňovicích.
        

VÝJEZD 16.8.2017 17:19 Úklid popadaných stromů

Jednotka provedla rozřezání a úklid popadaných stromů v ulicích J. Masaryka, Hornická a Úpická. 
        

VÝJEZD 1.8.2017 7:13 Požár osobního vozidla

Jednotka vyjela k hořícímu automobilu v Petrovicích. Po příjezdu na místo zásahu byl požárem zasažen již celý motorový prostor vozidla. Lokalizace a likvidace požádu byla provedena středotlakým proudem a jedním proudem C. Spolupráce s PČR OO Úpice, HZS PS Trutnov a JSDH Úpice.
        

Doplnění vodojemu v Bernarticích

V sobotu 8.7.2017 provedli členové JSDH doplnění vodojemu v Bernarticích u Trutnova. Požádáni byli starostou obce Bernartice v rámci zajišťování vody pro hasičské závody v požárním útoku.
        

Oslavy 130 let SDH Batňovice

V sobotu 17.6.2017 se členové našeho SDH zúčastnili oslav 130 let SDH Batňovice. 
         

Oprava stožáru na rozhledně Žaltman

Členové našeho SDH provedli opravu stožáru na rozhledně Žaltman a umístili zpět vlaječku vč. lopatek. Stožár bylo nutné vyhledat v lese a za pomocí lana jej dostat zpět na konstrukci rozhledny.
         

VÝJEZD 8.6.2017 15:10 Likvidace olejové skvrny

Jednotka provedla, za pomoci sorbentu, likvidaci olejové skvrny v ulici J. Masaryka. Jednalo se o skvrnu ropného původu o velikosti 1x2m. 
         

Kurz "Technik ochrany obyvatelstva"

Ve dnech 19. a 20. května se tři členové výjezdové jednotky našeho SDH zúčastnili kurzu Technik ochrany obyvatelstva ve Velkém Poříčí.
         

SDH má nový prapor

Členové SDH Malé Svatoňovice slavnostně převzali, na půdě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, v pondělí 8.5.2017 Čestný prapor SH ČMS a to u příležitosti 145. výročí od vzniku našeho SDH. Prapor byl předán krajským starostou SH ČMS Jiřím Orsákem a hejtmanem Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
         

VÝJEZD 18.4.2017 11:58 - Vyproštění nákladního automobilu - Strážkovice

V úterý 18. dubna vyjeli členové JSDH na žádost starosty obce k vyproštění náhladního automobilu, které zapadlo na místní komunikaci ve Strážkovicích. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že NA je zapadlý v příkopě celou svou pravou stranou. Za pomoci CAS 32- T815 bylo provedeno vyproštění vozidla s použitím ocelových lan a tažné tyče. Jednotka se vrátila na základnu ve 13:00.
  

VÝJEZD 20.3.2017 20:22 - Požár osobního automobilu -  Velké Svatoňovice, Bremst

V pondělí 20. března byl vyhlášen požární poplach jednotkám SDH Malé Svatoňovice, Úpice a HZS Trutnov. Jednalo se o požár osobního automobilu, který začal hořet v motorovém prostoru. Díky včasnému příjezdu jednotek na místo události se požár dál nerozšířil.
  
Video ze zásahu ZDE

VÝJEZD 13.3.2017 20:34 - Požár průmyslové budovy - kovošrot Malé Svatoňovice

V pondělí 13. března byl vyhlášen požární poplach jednotkám SDH Malé Svatoňovice, Batňovice, Úpice a HZS Trutnov. Jednalo se o požár průmyslové haly kovošrotu v Malých Svatoňovicích. V budově došlo k požáru technického zařízení vč. izolačních a protihlukových panelů se zahořením do střešní konstrukce. Zásah probíhal v dýchací technice do časných ranních hodin druhého dne.
  
Více o zásahu ZDE
Video ze zásahu ZDE
Novinový článek ZDE

VÝJEZD 18.2.2017 17:05 - Požár budovy - prověřovací cvičení

V sobotu 18. února byl vyhlášen jednotkám SDH obcí Malé Svatoňovice, Radvanice, Batňovice a Rtyně v Podkrkonoší požární poplach. Jednalo se o prověřovací cvičení, při kterém byl simulován požár ubytovny. Ve zcela zakouřeném objektu byly vyhledávány, za pomoci dýchací techniky, tři osoby. Jednotky postupovali se dvěmi zavodněnými proudy C.
  
Video ze cvičení naleznete ZDE
  

Odstranění převisu ledu z budovy

Ve čtvrtek 16.2.2017 provedli členové JSDH obce, za pomoci výsuvného žebříku, odstranění ledového převisu ze střechy nad vchodem do budovy školy BPA v Malých Svatoňovicích. 
  
 

VÝJEZD č. 13/2016 - Požár budovy - taktické cvičení

V paték 30.12.2016 byl v 17:03 vyhlášen naší jednotce požární poplach. Jednalo se o taktické cvičení - požár budovy s evakuací osob. Členové jednotky cvičili v objektu určeném k demolici práci v dýchací technice vč. rozvinutí a zavodnění jednoho proudu C do celého objektu.
 
Video z tohoto cvičení naleznete ZDE
 

Silvestrovský ohňostroj 2016

V letošním roce je opět vyhlášena sbírka na silvestrovský ohňostroj 2016.
Více info ZDE

Nový dopravní automobil již parkuje v garáži SDH

Od soboty 3. prosince parkuje v hasičské zbrojnici SDH Malé Svatoňovice nový dopravní automobil L2Z na podvozku VW Transporter 6 s pohonem všech kol.
  
Video a foto ZDE

Vánoční strom u Studánky

Dne 19. listopadu členové JSDH obce pomohli s instalací vánočního stromu na náměstí v Malých Svatoňovicích.
  

Vyhlášení Ankety dobrovolní hasiči roku 2016

Členové jednotky SDH se zúčastnili ve středu 16. listopadu slavnostního vyhlášení Ankety dobrovolní hasiči roku 2016 v Laser Show Hall v Brně. Z pěti nominovaných jednotek za oblast východ Čech se ta naše umístila na krásném třetím místě. Všem, kteří nás podpořili svým hlasováním mockrát děkujeme. Bez vás bychom tohoto úspěchu nedosáhli. 
  
Více naleznete ZDE

Asistence při jízdě parní lokomotivy

V neděli 6. listopadu zajistili členové JSDH doplnění parní lokomotivy vodou. Dále bylo provedeno uhašení a úklid popela z parní lokomotivy.
  

Cvičení členů JSDH

V sobotu 5. listopadu cvičili členové JSDH čerpání vody ze studny pomocí ejektoru.
Zároveň byla testována průchodnost terénem.
  

Výjezd č. 12/2016

Jednotka likvidovala sršni hnízdo v dutině stromu u čp. 91 v Malých Svatoňovicích. Výjezd vozidla DA-12.
  

Výjezd č. 7/2016

Dne 30.7.2016 v 17:10 byla povolána JSDH na likvidaci sršního hnízda na penzionu v Malých Svatoňovicích. Jednotka provedla likvidaci sršňů a odstranění báně z krovu penzionu. Výjezd vozidla DA-12.
   

Výjezd č. 6/2016

Dne 12.7.2016 v 15:37 byl naší jednotce vyhlášen požární poplach. Jednalo se o požár lesní hrabanky a kořenů stromu o rozloze cca 2x2 m v Odolově. Členové jednotky provedli uhašení požáru a prolili okolní porost. Požářiště bylo zkontrolováno termokamerou. Výjezd CAS 32 - T 815 a DA-12.
   

Výjezd č. 5/2016

Dne 10.7.2016 v 7:36 byl naší JSDH vyhlášen požární poplach. Jednalo se o požár balíků sena ve skladovací hale v Batňovicích. Při příjezdu jednotky na místo byl požár již lokalizován. Díky značnému navlhnutí okolních balíků nedošlo k rychlému rozšíření požáru. Na místě byl dostatek sil i prostředků pro likvidaci požáru a tak byla naše jednotka vrácena zpět na základnu. Výjezd CAS 32 - T 815 a DA-12.   
   

Výjezd č. 4/2016

Dne 25.6.2016 ve 20:20 vyjela naše jednotka na odstranění spadlého stromu přes hlavní komunikaci v Malých Svatoňovicích - Odolově. 
   

  Výjezd č. 3/2016

Dne 14.6.2016 ve 12:23 hod. naše jednotka vyjela na likvidaci olejové skvrny na náměstí K. Čapka v Malých Svatoňovicích, kde skvrnu zasypala sorbentem a následně uklidila.
      

 

Výměna oleje na CAS 32  T 815

V pátek 10.6.2016 jsme provedli u hasičské zbrojnice výměnu motorového oleje včetně filtrů na naší CAS 32 T 815.

sdhstudanka.webnode.cz/fotogalerie/#a20160610-184915-jpg

Kondiční jízda s CAS32 T815 - 8.3.2016

Členové jednotky provedli kondiční jízdu ve ztížených podmínkách - sníh na komunikacích.
 

17.2.2016 v 8:53 Výjezd č. 1/2016

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce vyjela na odklizení spadlého stromu v areálu SŠ a ZŠ v ulici 17.listopadu v Malých Svatoňovicích.
Výjezd DA 12 v počtu 6+1. Spolupráce s PS Trutnov. 
 

                Silvestrovský ohňostroj

Sbor dobrovolných hasičů Malé Svatoňovice DĚKUJE všem, kteří přispěli na Silvestrovský ohňostroj 2015.
Jmenovitě těmto organizacím, firmám a občanům:                Seznam sbirka ohnostroj 2015.pdf 
 

            Anketa Dobrovolní hasiči roku

     Ve středu 9. 12. 2015 proběhlo jejich slavnostní vyhlášení v brněnské Laser Show Hall. Oceněno bylo patnáct jednotek a patnáct sborů dobrovolných      hasičů, jež si převzalo šeky v celkové hodnotě 1,250 tis. Kč, 30 profesionálních vysílaček Hytera, 5 zásahových tabletů GINA a další věcné ceny.              Finalisté s největším počtem hlasů si navíc odvezli skleněnou hasičskou helmu vyrobenou tradičně ve sklárnách Nižbor.
     Náš sbor se umístil na krásném druhém místě v kategorii Sbor dobrovolných hasičů/Hasičský sbor za oblast východ Čech. 
     Všem, kteří nám dopomohli k této výhře mnohokrát děkujeme.

Požár skladovací haly

Úterý 17.11.2015, čas 21:08, JSDH Malé Svatoňovice, Batňovice, Velké Svatoňovice, Markoušovice, Úpice, Rtyně v Podkrkonoší, Červený Kostelec - město, Stolín, Lhota a PS Trutnov vyjely k nahlášenému požáru skladováku do Markoušovic. Na dohašovací práce povolány i jednotky JSDH Mladé Buky, Stárkov, Jívka a Radvanice. CAS 24 T815, 3x DA8 A31, VEA VW, CAS 15 Atego, CAS 30 T815-7, AP 27, CAS 32 T148, CAS25 Š706 2x, CAS 32 T815......atd.

Fotografie:sdhstudanka.webnode.cz/fotogalerie/#!

Doplňující foto a info:

hasicibuky.rajce.idnes.cz/Pozar_skladovaci_haly,_Markousovice_18.11.2015/

www.hzscr.cz/clanek/na-trutnovsku-horel-sklad-sena-a-slamy-hasicum-se-podarilo-uchranit-vedlejsi-halu-s-byky.aspx

zpravyextra.cz/zpravy-z-domova/pozary/v-markousovicich-u-svatonovic-znicil-pozar-halu-se-senem-a-slamou/19606

krkonossky.denik.cz/pozary/v-markousovicich-hori-senik-byl-zrejme-umyslne-zapalen-20151118.html

 

Den otevřených zbrojnic

Dne 10.10.2015 se naše jednotka zúčastnila u příležitosti mezinárodního dne boje proti popáleninám "Den otevřených zbrojnic".Na místě proběhla ukázka CAS 32 T815.V rámci Dne otevřených zbrojnic mohli návštěvníci zakoupit náplasti proti popáleninám, jejichž výtěžek bude použit na realizaci projektu "Poradenské centrum pro děti, mladé lidi a dospělé po úraze popálením", shlédnout ukázku hašení, vyzkoušet si práci s RHP, shlédnout prezentaci požárů domácností a navštívit místní muzeum historické hasičské techniky. Tímto ještě jednou děkujeme našim sousedům za pozvání na tuto akci.


 

Ukázka práce hasičů

Dne 26.9.2015 jednotka SDH provedla ukázku techniky, hašení a preventivní práce s RHP v areálu společnosti Polytex s.r.o. v Malých Svatoňovicích. Fotografie naleznete ZDE.

 

 

Požár lesního porostu

4.8.2015 v 16:02 vyjela jednotka k nahlášenému požáru lesního porostu v Úpici - Dlouhé záhony. Výjezd vozidel CAS 25 RTHP a CAS 32 T815.

Fotografie ZDE: sdhstudanka.webnode.cz/fotogalerie/#poz-1-jpg

 

Požár lesní hrabanky

1.8.2015 v 17:37 vyjela jednotka k nahlášenému požáru lesní hrabanky o velikosti 5x5m v Petrovicích.
     

Odstranění nebezpečného hmyzu v podkroví obytného domu.

28.7.2015 v 19:21 vyjela jednotka k odstranění nebezpečného hmyzu v obytném době. Jednalo se o dvě velké báně vos.

 

12.12.2014 VÝJEZD - odstranění následků dopravní nehody

22.11.2014 nainstalovali členové SDH a JSDH vánoční osvětlení

16.8.2014 proběhl Den obce v Malých Svatoňovicích

 

JEDNOTKA SDH MALÉ SVATOŇOVICE SE ZÚČASTNILA TAKTICKÉHO CVIČENÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

Kvůli povodním byly evakuovány tisíce lidí, na hradeckém letišti byla vybudována materiální základna humanitární pomoci

                   

Hradec Králové, 13. června 2014 – Již druhý den probíhá taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS) Královéhradeckého kraje, které je zaměřeno na rozvinutí materiální základny humanitární pomoci, součinnost a komunikaci jednotlivých složek IZS, orgánů krizového řízení a dalších subjektů při výstavbě základny a evakuaci obyvatelstva.

Od čtvrtka 12. června 2014 zasedaly Krizový štáb města Hradec Králové a štáb ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje kvůli povodňové situaci na Náchodsku. Kvůli zhoršující se hydrometeorologické situaci rozhodl primátor města Hradec Králové o vybudování materiální základny humanitární pomoci v areálu letiště v Hradci Králové.

Na Náchodsku došlo kvůli dlouhotrvajícím intenzivním srážkám ke zvýšení hladin řek a naplnění vodního díla Rozkoš. V násypu hráze došlo k pozvolné vnitřní erozi a naakumulovaná voda způsobila povodně níže po tocích. Do nejvíce zasažených oblastí byly vyslány povodňové odřady složené z profesionálních a dobrovolných hasičů z nezasažených oblastí Trutnovska, Rychnovska, Jičínska a Hradecka se speciální technikou a vybavením, a to včetně čerpací stanice Sigma. Několik obcí podél vodního díla Rozkoš a níže po tocích musely být dne 13. června 2014 evakuovány. Ze dvou tisíc evakuovaných jich polovina byla převezena na základnu do Hradce Králové (ve skutečnosti bylo evakuováno 60 figurantů), kde jim byla poskytnuta základní zdravotnická a psychologická pomoc, zajištěno ubytování, strava i sociální zázemí.

V sobotu 14. června 2014 během dopoledne došlo k likvidaci materiální základny humanitární pomoci.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

1. www.hzscr.cz/clanek/kvuli-povodnim-byly-evakuovany-tisice-lidi-na-hradeckem-letisti-byla-vybudovana-materialni-zakladna-humanitarni-pomoci.aspx

2. www.pozary.cz/clanek/87812-kvuli-povodnim-byly-evakuovany-tisice-lidi-na-hradeckem-letisti-byla-vybudovana-materialni-zakladna-humanitarni-pomoci/

 

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ MEDAILE

Dvacátý šestý leden 2014.

Mrazivé ráno na Tmavém dole v Odolově bylo předzvěstí krásného, slunečného dne. Počasí jako by předvídalo, že neděle v Domově pro seniory nebude jen tak obyčejná. Na rozdíl od počasí hasiči z okrsku Malosvatoňovicko – Radvanického to věděli. V nedělním odpoledni se sešli ve společenské místnosti domova pro seniory na Tmavém dole, aby byli přítomni slavnostnímu předání nejvyššího vyznamenání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Václavu Součkovi, který mimo své povolání spojil svůj život s dobrovolnou požární ochranou, jež má ve svém krédu – chránit majetek a životy spoluobčanů ku prospěchu vlasti. 

Václav Souček, se narodil před neuvěřitelnými 100 lety – 27. ledna 1914, v roce kdy začala I. Světová válka, v Malých Svatoňovicích – na horách. Do sboru dobrovolných hasičů vstoupil 6. srpna 1956 v Odolově, kde se ihned zapojil do činnosti ve sboru. Zde prošel různými funkcemi a to až do svých 75 let. Za práci pro sbor, spoluobčany a ku prospěchu obce byl vyznamenán řadou čestných uznání, diplomů, medailí a také Řádem Svatého Floriána. Výkonný výbor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska u příležitosti 100. narozenin, udělil bratru Václavu Součkovi Čestný titul „ Zasloužilý hasič“. Medaili a diplom předal starosta Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje,  Jiří Orsák, který tlumočil blahopřání  a pozdravy od starosty sdružení Ing. Karla Richtra, ředitele Centra hasičského hnutí  Jiřího Pátka a vedoucího aktivu Zasloužilých hasičů Josefa Netíka.

Oslavy se zúčastnili a blahopřáli panu Součkovi k vyznamenání i životnímu jubileu:  starostka obce Malé Svatoňovice, paní Eva Hylmarová, delegace VV KSH vedená Zdeňkem Pelcem, delegace členů sborů okrsku, vedená starostkou Julií Burdychovou, rodina pana Součka a pracovnice Domova pro seniory spolu s ředitelem Ing. Čápem.

Pracovnicím domova patří srdečné poděkování za pomoc při přípravě této zdařilé akce a také za péči, kterou věnují  panu Václavu Součkovi a všem obyvatelům domova.   

Videoreportáž: www.televize-js.cz/clanky/male-svatonovice/male-svatonovice-jubilejni-ste-vyroci-narozeni-vaclava-soucka      

Fotografie: sdhstudanka.webnode.cz/fotogalerie/                                                                                                                                            

 

SBÍRKA NA OHŇOSTROJ 2013

SEZNAM ke stažení ZDE: Seznam sbirka ohnostroj 2013.pdf

 

TECHNICKÝ ZÁSAH - ODSTRANĚNÍ LEŠENÍ

Jednotka vyjela na žádost starostky obce k odstranění starého lešení, které hrozilo zřícením na vedlejší nemovitost.

PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ - POLYTEX MALÉ SVATOŇOVICE

K prověřovacímu cvičení, jehož tématem byl požár průmyslového objektu Polytex v Malých Svatoňovicích, vyjeli v neděli 27. října 2013 hasiči z osmi jednotek. V rámci cvičení museli vyhledat pohřešovanou osobu a vytvořit dálkové vedení vody z 1000 metrů vzdáleného rybníku. Cvičení se zúčastnily jednotky Malé Svatoňovice, Velké Svatoňovice, Petrovice, Strážkovice, Odolov, Jívka, Radvanice a Chvaleč.

 

SOPTÍKŮV PŘEKÁŽKOVÝ DEN

Dne 24.6.2013 proběhl, v rámci preventivněvýchovné akce, Soptíkův překážkový den organizovaný členy SDH a JSDH pro mateřskou školku a žáky prvního stupně základní školy.

    

 

EVAKUACE STANU A ČERPÁNÍ VODY ZE STADIONU

Dne 2.6.2013 probíhala demontáž stanu na stadionu Sparta Úpice, který sloužil na okresním kole hry Plamen. Z důvodu vysoké hladiny vody v řece Úpě došlo k zaplavení celého stadionu. Z tohoto důvodu bylo nutné neodkladně demontovat a odvézt stan 6x12m. V odpoledních hodinách prováděla jednotka odčerpání vody ze zaplaveného stadionu. Čerpání vody se účastnilo 7 jednotek sborů dobrovolných hasičů. Čerpání vody bylo ukončeno ve 23:00 hodin.

 

TAKTICKÉ CVIČENÍ - POŽÁR ZŠ

Dne 9.5.2013 proběhlo taktické prověřovací cvičení na II. stupni ZŠ v Malých Svatoňovicích. Šlo především o prověření schopnosti kantorů a žáků v evakuaci školy v případě požáru či jiné neobvyklé události. Po vyhlášení požárního poplachu proběhla evakuace školy, na místo dorazila místní jednotka SDH, která provedla průzkum zakouřené budovy, odvětrání a záchranu jednoho z žáků, kterého předala do péče záchranářů BZS Odolov. O celé akci věděla pouze ředitelka školy, což přispělo k větší důvěryhodnosti celého cvičení.

 

 

ŠKOLENÍ A VÝCVIK NOSITELŮ DÝCHACÍ TECHNIKY

29.3. - 30.3.2013 proběhlo školení a výcvik členů výjezdové jednotky SDH v Malých Svatoňovicích. Teoretická část probíhala v hasičské zbrojnici SDH a praktická část se uskutečnila v bývalých lázních na náměstí Karla Čapka v Malých Svatoňovicích. Školení a výcviku se zúčastnilo 11 členů JSDH Malé Svatoňovice a 4 členové JSDH Radvanice.

foto: sdhstudanka.webnode.cz/fotogalerie/sdhstudanka.webnode.cz/fotogalerie/ Fotogalerie  

 

DOPLNĚNÍ PARNÍ LOKOMOTIVY

7.10.2012 provedla jednotka doplnění parní lokomotivy vodou na vlakovém nádraží v Malých Svatoňovicích

foto: sdhstudanka.webnode.cz/fotogalerie/

O POSVÍCENSKÝ KOLÁČ

6.10.2012 jsme se zúčastnili soutěže v požárním útoku ve Strážkovicích

foto:sdhstudanka.webnode.cz/fotogalerie/

                                                                

NOCLEH U SOPTÍKA

8.-9.10.2011

Sbor dobrovolných hasičů v Malých Svatoňovicích uspořádal ve dnech 8.-9.10.2011

pro oddíl Mladých hasičů „Nocleh u Soptíka“.

V sobotu se děti sešly v 9 hod. v hasičské zbrojnici v Malých Svatoňovicích.

V 9:30 byl odjezd do Odolova na exkurzi BZS, kde se děti nejvíce vydováděly v polygonu.

Po návratu z exkurze následoval oběd, krátká relaxace a poté odpoledne plné her, které přerušil zvuk sirény. Děti naskákaly do auta a vyrazily k „požáru“, který pro ně z kartonů a sena připravili dospělí dobrovolní hasiči.Zde si děti vyzkoušely v praxi zacházení s technikou.

Po zdolání požáru následoval návrat do zbrojnice, zavěšení hadic do věže, úklid, usušení a umytí dětí a mohlo se pokračovat ve hrách. Fotbálek před večeří je příjemně unavil, ale po večeři se v kolektivních hrách pokračovalo. Usínalo se až kolem 23 hod.

V neděli po ranní hygieně a snídani následovalo herní dopoledne, které v 10 hod. opět přerušil zvuk sirény, tentokrát se jednalo o cvičení dospělých a děti jen sledovaly jak hasiči přibíhají do zbrojnice, strojí se a vyjíždějí k zásahu.

Děti si šly zabalit věci a v 11 hod. odcházely domů.

Akce se zúčastnilo 20 dětí se svou vedoucí a dvěma instruktory, kterým během víkendu pomáhalo osm členů dobrovolných hasičů.

Ivana Vosyková – vedoucí mládeže MH M.Svatoňovice