SDH MALÉ SVATOŇOVICE

J. Masaryka 239
542 34 Malé Svatoňovice
IČO: 65715756
Číslo bank. účtu: 234610645/0300
tel. 724 149 599
sdhstudanka@seznam.cz

Novinky

Výjezd č. 26/2018

19.11.2018 18:48
Jednotka vyjela na záchranu osoby za pomocí AED do Malých Svatoňovic.

Výjezd č. 25/2018

14.11.2018 18:30
Jednotka vyjela na čerpání vody do bytového domu v Malých Svatoňovicích.

Výjezd č. 24/2018

03.11.2018 12:28
Jednotka vyjela na záchranu osoby za pomocí AED do Malých Svatoňovic. 

Výjezd č. 23/2018

22.09.2018 17:46
Jednotka likvidovala olejové skvrny na komunikaci v Markoušovicích.

Výjezd č. 22/2018

20.09.2018 18:11
Jednotka vyjela na likvidaci požáru travního porostu ve Velkých Svatoňovicích.

Výjezd č. 21/2018

10.09.2018 19:35
Jednotka vyjela na likvidaci sršního hnízda v podkroví bytového domu v M. Svatoňovicích.

Výjezd č. 20/2018

07.09.2018 19:19
Jednotka provedla likvidaci obtížného hmyzu v Malých Svatoňovicích.

Výjezd č. 19/2018

30.08.2018 19:40
Jednotka provedla likvidaci nebezpečného hmyzu v Malých Svatoňovicích.

Výjezd č. 18/2018

29.08.2018 14:28
Jednotka likvidovala požár travního porostu na Klůčku v M. Svatoňovicích.

Výjezd č. 17/2018

27.08.2018 14:58
Jednotka vyjena k požáru stájí a uskladněného sena do Janovic u Jívky.

Výjezd č. 15/2018

06.08.2018 08:20
Jednotka vyjela k úniku plynu do Velkých Svatoňovic. Jednalo se o překopnuté plynovodní potrubí.

Výjezd č. 14/2018

28.07.2018 14:10
Jednotka vyjela k požáru budovy v Radvanicích. Jednalo se o taktické cvičení jednotek na Jestřebí boudě.

Výjezd č. 13/2018

20.07.2018 20:29
Jednotka likvidovala vosí báň v obytném domě v Malých Svatoňovicích.

Výjezd č. 12/2018

19.07.2018 13:06
Jednotka vyjela k požáru hrabanky, trávy a keřů u hlavní komunikace v Odolově.

Výjezd č. 11/2018

17.07.2018 15:58
Jednotka vyjela na likvidaci nebezpečných látek uniklých na místní komunikaci.

Výjezd č. 9/2018

06.06.2018 19:11
Jednotka vyjela na požár balíků sena na Kyselé hoře v Malých Svatoňovicích.

Výjezd č. 8/2018

14.05.2018 11:11
Jednotka vyjela na požár kuchyně v ZŠ Lány v Úpici. Jednalo se o prověřovací cvičení.

Výsledky memoriálu

23.04.2018 20:25
V záložce Memoriál Ivany Valnohové byly zveřejněny kompletní výsledky z letošního ročníku.

Výjezd č. 6/2018

13.04.2018 19:59
Jednotka vyjela na odstranění uvolněné střechy pergoly v Malých Svatoňovicích.

Výjezd č. 5/2018

06.03.2018 23:48
Jednotka vyjela na požár sazí v komíně bytového domu v Malých Svatoňovicích.
1 | 2 | 3 | 4 >>

SPONZOŘI SDH

Saar Gummi Czech s.r.o. Červený Kostelec  web: www.sgc.cz/

MASTR s.r.o. - Leoš Mallat   web:www.mastr.cz

VAPO spol. s r.o.   web:www.vapo-sro.cz

T-SERVIS  web:www.t-servis.org

Zdeněk Vavřena - VAPO Batňovice  web:www.vavrena.cz

Obec Malé Svatoňovice  web:www.malesvatonovice.cz

Království Jestřebí hory - obecně prospěšná společnost web: kjh.cz/

MODELA Trutnov    web:www.modela-trutnov.cz/

  

Výcvik členů JSDH v dýchací technice

Členové jednotky SDH se ve čtvrtek 6.12. zúčastnili výcviku v dýchací technice v polygonu BZS v Odolově. Výcvik byl zaměřen na použití a obsluhu DT ve ztísněných prostorách.             FOTO

Umístění vánočního stromu

V sobotu 24.11.2018 pomohli členové JSDH s přesunem a instalací vánočního stromu na náměstí Karla Čapka v Malých Svatoňovicích.                   FOTO

VÝJEZD č. 25/2018  18:30  Vytopený byt

Ve středu 14.11.2018 vyjela jednotka na pomoc s úklidem vody do bytového domu v Malýc Svatoňovicích. Z bytu ve druhém nadzemním podlaží protekla voda do bytu v prvním podlaží. Došlo k poškození stropu a vytopení obou bytů. Jednotky provedly uzavření hlavního uzávěru vody a vysátí vody z obou bytů. Spolupráci s HZS PS Trutnov a JSDH Úpice.                         Výjezd CAS32-T815 a DA-L2Z

VÝJEZD č. 23/2018  17:46  Únik ropných látek

V sobotu 22.9.2018 vyjela jednotka na likvidaci olejových skvrn do Markoušovic. Jednalo se o dvě skvrny velikosti cca 1x1m. Jednotka uniklé látky zasypala sorbentem.          Výjezd CAS 32 -T815        FOTO

VÝJEZD č. 22/2018  18:11  Požár travního porostu

Dne 20.9.2018 vyjela jednotka na likvidaci požáru travního porostu ve Velkých Svatoňovicích. Jednalo se o požár cca 5x6 m u účelové komunikace pod bývalou střelnicí. Požár byl rychle lokalizován a zlikvidován. Spolupráce s HZS PS Trutnov, JSDH Velké Svatoňovice a JSDH Úpice.           Výjezd CAS 32-T815 a DA-L2Z            FOTO

VÝJEZD č. 21/2018  19:35  Likvidace hmyzu

Dne 10.9.2018 vyjela jednotka, na žádost starosty obce, odstranit sršní hnízdo do podkroví panelového domu v Malých Svatoňovicích.                 
Výjezd CAS 32-T815

Rozhodnutí o ukončení období mimořádných klimatických podmínek

Dne 5.9.2018 vydal hejtman Královéhradeckého kraje ROZHODNUTÍ č. 2/2018 
o ukončení období mimořádných klimatických podnímek pro celé území Královérhadeckého kraje. Celý dokument naleznete ZDE
 

VÝJEZD č. 18/2018  14:28  Požár travního porostu

Jednotka byla povolána 29.8.2018 k požáru travního porostu na kopci Klůček v Malých Svatoňovicích. Jednalo se o požár trávy na ploše cca 5x5 m. Požár byl rychle lokalizován a zlikvidován. Spolupráce s HZS PS Trutnov a JSDH Úpice.      
Výjezd CAS 32-T815
 

VÝJEZD č. 17/2018  14:58  Požár stájí a sena

Jednotka byla 27.8.2018 vyslána KOPIS HK na požár do obce Jívka - Janovice. Je vidět černý dým nad Janovicemi. Během jízdy bylo upřesněno místo zásahu a to, že se jedná o požár stájí s uskladněným senem a technikou. Naše jednotka zajistila kyvadlovou dopravu vody na požářiště, řízení dopravy. Dále byli připraveni členové jednotky v dýchací technice pro střídání zasahujících hasičů. Čerpací stanoviště vody bylo zřízeno v Jívce u hasičské zbrojnice.

Zasahující jednotky: HZS PS Trutnov, HZS PS Náchod, JSDH Jívka, JSDH Radvanice, JSDH Malé Svatoňovice, JSDH Adršpach, JSDH Teplice nad Metují, JSDH Police nad Metují a JSDH Trutnov Horní Staré Město - záloha na stanici PS Trutnov.

Výjezd CAS 32–T 815 a DA–L2Z                FOTO        ČLÁNEK        VIDEO      REPORTÁŽ

 

VÝJEZD č. 15/2018  8:20  Únik NL do ovzduší - plyn

Dne 6.8.2018 vyjela jednotka k úniku plynu do Velkých Svatoňovic. Došlo zde k poškození plynovodního řádu při výkopových pracích. jednotka provedla zabezpečení místa události a monitoring. Spolupráce s HZS PS Trutnov, JSDH Úpice, PČR a pohotovost plynáren. Výjezd CAS 32.
 

VÝJEZD č. 12/2018  13:06  Požár travního porostu

Dne 19.7.2018 vyjela jednotka na požár travního porostu, keřů a hrabanky u hlavní komunikace v Odolově. Požár o rozloze 5x5 m byl rychle zlikvidován jedním proudem C. Spolupráce s HZS PS Trutnov a JSDH Úpice. Výjezd CAS 32.    FOTO

VÝJEZD č. 11/2018  15:58  Únik nebezpečných látek

Dne 17.7.2018 vyjela naše jednotka na likvidaci nebezpečných látek na komunikaci v Malých Svatoňovicích. Po příjezdu bylo zjištěno znečištění křižovatky v rozsahu 10x5 m. Jednotka provedla úklid ropné látky pomocí sorbentu. Poté umyla komunikaci za využití smáčedla. Výjezd CAS 32 a DA L2Z.    FOTO

Den otevřených dveří v HZ

V pátek 22.6.2018 proběhl od 16:30 den otevřených dveří v místní hasičské zbrojnici. K vidění byla technika místní dobrovolné jednotky, ukázky mladých hasičů a ukázka hašení požáru ručními hasícími přístroji, které si mohl každý z účastníků vyzkoušet.  FOTO

 VÝJEZD č. 9/2018  19:11 Požár balíků sena 

Dne 6.6.2018 vyjela jednotka SDH k požáru balíků slámy na Kyselé hoře v Malých Svatoňovicích. Požárem bylo zasaženo všech cca 15 balíků. Bylo provedeno hašení a rozebrání všech balíků. K tomuto účelu byl využit nakladač z Velkých Svatoňovic. Ve večerních hodinách byl proveden dohled požářiště. Spolupráce s JSDH Batňovice,Úpice a HZS PS Trutnov. Výjezd CAS 32 a DA-L2Z    FOTO
     
 

Zalévání zeleně v obci

Ve dnech 4. a 6. června 2018 zajistili členové místní jednotky zalévání zeleně v obci a to z důvodu dlouho trvajícho sucha.
     
 

Cvičení jednotek SDH a HZS v Odolově

30. května 2018 proběhlo společné cvičení jednotek SDH a HZS ve věznici Odolov. Cvičení demonstrovalo požár objektu kotelny v areálu věznice Odolov. Jednotky provedly roztažení dvou útočných proudů C po vnějším plášti budovy a po vnitřním schodišti. Dále bylo provedeno vyhledání dvou zraněných osob a jejich následný transport. Hašení střechy probíhalo z automobilového žebříku. Zúčastněné jednotky: HZS Trutnov, HZS Náchod, JSDH Úpice, JSDH Malé Svatoňovice a JSDH Batňovice.
     

VÝJEZD č. 8/2018  11:11 Požár budovy Úpice

Jednotka vyjíždí dne 14.5.2018 do Úpice na nahlášený požár budovy ZŠ Lány - požár kuchyně, kouř v budově.
po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o prověřovací cvičení. Úkolem jednotek byla záchrana osob ze zakouřeného objektu školy a to za pomoci dýchací techniky. Použit byl i automobilový žebřík. Spolupráce s HZS PS Trutnov, JSDH Úpice, Batňovice a Havlovice. Výjezd CAS-32 a DA-L2Z.